25 File Các tiện ích Excel hữu ích tải free dành cho dân kế toán - QUẢN TRỊ EXCEL

QUẢN TRỊ EXCEL

Chào mừng các bạn đến với QuanTriExcel.info - Không gì là Không thể... Về thủ thuật Excel, học lập trình VBA, phần mềm chuyên dụng, kế toán, kĩ năng sống ...

Tìm kiếm

Sunday, October 7, 2018

25 File Các tiện ích Excel hữu ích tải free dành cho dân kế toán

Các bạn dân kế toán ngoài việc phải thường xuyên sử dụng các phần mềm kế toán thì sử dụng Excel để làm các báo cáo cũng là việc làm hàng ngày. Để giúp cho quá trình làm việc với Excel đạt hiệu quả cao hơn thì các bạn có thể sử dụng các tiện ích Excel hữu ích cho dân kế toán. Dưới đây là tổng hợp các tiện ích Excel hữu ích dành cho dân kế toán, các bạn có thể tải về và tham khảo.
Tổng hợp các tiện ích Excel hữu ích cho dân kế toán
Các tiện ích bao gồm:
 • Bảng phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn
 • Bảng phân bổ chi phí dài hạn
 • Bảng theo dõi 142/242
 • Bảng theo dõi khấu hao tài sản cố định
 • Bảng phân bổ chi phí theo tiêu thức doanh thu
 • File theo dõi và quản lý tài sản cố định
 • Tiện ích lập bảng lương và in phiếu nhận lương
 • Tiện ích chấm công sử dụng Excel
 • Bảng tính và theo dõi lãi suất ngân hàng
 • Hệ thống tài khoản từ Quyết định 15/2006/QĐ-BTC chuyển sang Thông tư 200/2014/TT-BTC
 • Tiện ích in sổ tiền mặt và thu chi
 • File quản lý NXT vật tư hàng hóa
 • Tiện ích bảng chấm công công ty Petrolimex
 • File báo cáo quản trị phần lãi lỗ công ty xây dựng
 • File báo cáo quản trị phân tích giá bán
 • File quản trị thu chi
 • File kiểm tra báo cáo tài chính
 • File tính và xác định định mức xăng dầu công ty vận tải
 • Tiện ích kiểm soát kho hàng
 • File báo cáo quản trị - phần công nợ
 • File tiện ích quản lý hợp đồng - tiền lương - thuế thu nhập cá nhân
 • Tiện ích kiểm soát kho hàng hóa
 • Tiện ích theo dõi bảng chấm công
 • Tiện ích theo dõi Ủy nhiệm chi
 • File tính giá thành các công ty dịch vụ
Tổng hợp các tiện ích Excel hữu ích cho dân kế toán

Các bạn có thể tải các tiện ích Excel hữu ích cho dân kế toán tại đây


Các bạn tham khảo hướng dẫn tải file trên Quản Trị Excel tại đây: TẠI ĐÂY