PHẦN MỀM KẾ TOÁN KHO EXCEL- HỖ TRỢ IMPORT VÀO PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ (HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ SỬ DỤNG) - QUẢN TRỊ EXCEL

QUẢN TRỊ EXCEL

Chào mừng các bạn đến với QuanTriExcel.info - Không gì là Không thể... Về thủ thuật Excel, học lập trình VBA, phần mềm chuyên dụng, kế toán, kĩ năng sống ...

Search This Blog

Friday, October 16, 2020

PHẦN MỀM KẾ TOÁN KHO EXCEL- HỖ TRỢ IMPORT VÀO PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ (HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ SỬ DỤNG)

PHẦN MỀM KẾ TOÁN KHO EXCEL- HỖ TRỢ IMPORT VÀO PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ (HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ SỬ DỤNG)

DOWNLOAD1.Theo dõi được chi tiết tồn kho tại thời điểm xuất hóa đơn

2. In phiếu nhập kho, phiếu xuất kho

2.Theo dõi tổng hợp nhập xuất tồn trong khoảng thời gian tự chọn

3.Hỗ trợ tìm kiếm nhanh khách hàng, vật tư hàng hóa ngay trên cửa sổ nhập liệu.

4.Hỗ trợ import dữ liệu vào phần mềm hóa đơn điện tử Meinvoice, có thể mở rộng cho các phần mềm hóa đơn điện tử khác
👍Các bạn tải App Quản Trị Excel cài trực tiếp trên điện thoại Iphone và Android mới nhất tại đây : https://www.quantriexcel.info/p/than-gui-cac-ban-tai-quantriexcel.html

No comments:

Post a Comment

Bạn hãy chia sẻ nhận xét ở đây nhé: