Cách thiết lập lệnh trong VBA để tự động Refresh dữ liệu trong Pivot Table trong Excel - QUẢN TRỊ EXCEL

QUẢN TRỊ EXCEL

Chào mừng các bạn đến với QuanTriExcel.info - Không gì là Không thể... Về thủ thuật Excel, học lập trình VBA, phần mềm chuyên dụng, kế toán, kĩ năng sống ...

Search This Blog

Tuesday, March 24, 2020

Cách thiết lập lệnh trong VBA để tự động Refresh dữ liệu trong Pivot Table trong Excel

Pivot Table là một công cụ tuyệt vời trong Excel giúp chúng ta có thể tạo ra những bảng báo cáo nhanh và chính xác, đồng thời có thể sắp xếp và tóm tắt các thông tin trong Excel.
Tuy nhiên Pivot Table có 1 nhược điểm đó là nó không tự động cập nhật dữ liệu khi thay đổi dữ liệu ở bảng Nguồn. Muốn cập nhật dữ liệu trong Pivot Table chúng ta phải làm như sau:
Click chuột phải vào bảng Pivot Table => Chọn Refresh
Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu cách thiết lập lệnh trong VBA để tự động Refresh dữ liệu trong Pivot Table
Ví dụ: Cho bảng dữ liệu sau:
Thiết lập trong VBA để tự động Refresh bảng Pivot Table mỗi khi thay đổi dữ liệu trong bảng A1:C16
Cách làm như sau:
Bước 1: Record Macro thao tác Refresh bảng Pivot Table
  • Trong Tab Developer chọn chức năng Record Macro
  • Click chuột phải vào bảng Pivot Table, chọn chức năng Refresh
  • Đóng thao tác Record Macro bằng cách bấm vào nút Stop Recording trong tab Developer
Chúng ta thu được đoạn Macro như sau:
ActiveSheet.PivotTables(“PivotTable1”).PivotCache.Refresh
PivotTable1 là tên của Pivot Table đã tạo
Bước 2: Tạo sự kiện Worksheet_Change cho Sheet chứa Dữ liệu gốc (Source của Pivot Table)
  • Mở cửa sổ VBA, double click vào Sheet1
  • Chọn sự kiện Change của Worksheet
  • Thiết lập câu lệnh như sau:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Not Application.Intersect(Range("A2:C20"), Range(Target.Address)) Is Nothing Then
ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").PivotCache.Refresh
End If
End Sub
Chú ý:
  • A2:C20 là vùng phạm vi thay đổi dữ liệu. Nếu thiết lập phạm vi khác thì thay đổi tọa độ này
  • Nếu có sự thay đổi dữ liệu trong vùng A2:C20 thì sẽ thực hiện lệnh Refresh cho Pivot Table
Sau đó chúng ta kiểm tra lại xem câu lệnh VBA đã hoạt động đúng chưa bằng cách thay đổi dữ liệu trong bảng và xem kết quả.
Tải về file mẫu: http://bit.ly/2GVkNzF
Đến đây bạn đã có thể bắt đầu tìm hiểu những điều thú vị của VBA được rồi. VBA giúp ích rất nhiều trong công việc: giúp bạn tăng tốc trong quá trình xử lý trên Excel, giúp lập các báo cáo tự động, điều khiển các chương trình khác như Word, Power Point, Outlook … giúp biến file Excel của bạn trở thành 1 phần mềm chuyên nghiệp …
#quantriexcel #kynangmoi

No comments:

Post a Comment

Bạn hãy chia sẻ nhận xét ở đây nhé: