National Geographic | Video Luyện Nghe Tiếng Anh - Lần 8 - QUẢN TRỊ EXCEL

QUẢN TRỊ EXCEL

Chào mừng các bạn đến với QuanTriExcel.info - Không gì là Không thể... Về thủ thuật Excel, học lập trình VBA, phần mềm chuyên dụng, kế toán, kĩ năng sống ...

Search This Blog

Tuesday, March 24, 2020

National Geographic | Video Luyện Nghe Tiếng Anh - Lần 8

National Geographic | Video Luyện Nghe Tiếng Anh - Lần 8

*** National Geographic (tên cũ Nat Geo Channel) (hay đôi khi viết tắt là Nat Geo) là một hệ thống truyền hình phim tài liệu được Hội địa lý Quốc gia Hoa Kỳ sản xuất. Kênh này cung cấp những video về các phim tài liệu,thiên nhiên, khoa học, và lịch sử.

😎Link Tải😎

 Link Xem Online:
          Full: https://bit.ly/2UvVGei
-----------------------------------------------------------
 Link Tải:
 Full: DOWNLOAD
#quantriexcel #kynangmoi

No comments:

Post a Comment

Bạn hãy chia sẻ nhận xét ở đây nhé: