19 ỨNG DỤNG HỮU ÍCH NÊN CÀI ĐẶT NGAY TRÊN LAPTOP VÀ SMARTPHONE - QUẢN TRỊ EXCEL

QUẢN TRỊ EXCEL

Chào mừng các bạn đến với QuanTriExcel.info - Không gì là Không thể... Về thủ thuật Excel, học lập trình VBA, phần mềm chuyên dụng, kế toán, kĩ năng sống ...

Search This Blog

Friday, May 22, 2020

19 ỨNG DỤNG HỮU ÍCH NÊN CÀI ĐẶT NGAY TRÊN LAPTOP VÀ SMARTPHONE

19 ỨNG DỤNG HỮU ÍCH NÊN CÀI ĐẶT NGAY TRÊN LAPTOP VÀ SMARTPHONE
1. Tomato: Quản lý thời gian hiệu quả
2. Eyeleo: Bảo vệ mắt khi làm việc với máy tính
3. Appdetox: Cai nghiện smartphone
4. Misa: Quản lý tài chính
5. Way of life: Từ bỏ thói quen xấu
6. 21 habit: Tạo thói quen tốt
7. Clap! Phone Finder: Tìm điện thoại
8. Dropbox: Giải pháp lưu trữ tài liệu
9. Goolool: Gợi ý mix quẩn áo
10. Marvin: Trình đọc ebook tiện dụng
11. Layout: Sáng tạo với hình ảnh
12. Linkedin: Mạng lưới làm việc
13. Any.do: Ứng dụng ghi chú, nhắc việc
14. Dictionary: Ứng dụng từ điển
15. Myscript calculator: Giải toán từ chữ viết tay
16. Outlook: Email với nhiều tính năng hay
17. Evernote: Ứng dụng ghi chú
18. Duolingo: Ứng dụng học ngoại ngữ
19. 5K run: Ứng dụng chạy bộ

#quantriexcel
#kynangmoi
#quantriexcel #kynangmoi

No comments:

Post a Comment

Bạn hãy chia sẻ nhận xét ở đây nhé: