Chia sẻ Khóa Học WORD Chuyên Nghiệp Miễn Phí 2020 - QUẢN TRỊ EXCEL

QUẢN TRỊ EXCEL

Chào mừng các bạn đến với QuanTriExcel.info - Không gì là Không thể... Về thủ thuật Excel, học lập trình VBA, phần mềm chuyên dụng, kế toán, kĩ năng sống ...

Search This Blog

Saturday, May 23, 2020

Chia sẻ Khóa Học WORD Chuyên Nghiệp Miễn Phí 2020

Chia sẻ Khóa Học WORD Chuyên Nghiệp Miễn Phí 2020


Khóa Học Office Chuyên Nghiệp Miễn Phí
Khóa Học Office Chuyên Nghiệp Miễn Phí

Thành thạo Microsoft Word:
Soạn thảo văn bản và thành thạo các thao tác định dạng (Format Painter, Clear Formating, Tab, Bullets/Numbering/Multilevel List, Drop Cap, Watermark, Page Borders, Header & Footer).
Ứng dụng công cụ chèn (Insert), tùy biến với công cụ Styles và thao tác trên bảng biểu (Tables).
Ứng dụng công cụ hỗ trợ xử lý văn bản (Auto Correct, Macro, Comments, Track changes, Find and Replace).
Ứng dụng Word trong công việc: trộn thư Mail Merge, tạo Form điền thông tin, tạo Mục lục, in ấn.

Khóa học Word online:

Google Drive
onedrive
#quantriexcel #kynangmoi

No comments:

Post a Comment

Bạn hãy chia sẻ nhận xét ở đây nhé: