Chia sẻ miễn phí Khóa học Javascript Chuyên Sâu ~ Google Driver Link 2020 - QUẢN TRỊ EXCEL

QUẢN TRỊ EXCEL

Chào mừng các bạn đến với QuanTriExcel.info - Không gì là Không thể... Về thủ thuật Excel, học lập trình VBA, phần mềm chuyên dụng, kế toán, kĩ năng sống ...

Search This Blog

Saturday, August 1, 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa học Javascript Chuyên Sâu ~ Google Driver Link 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa học Javascript Chuyên Sâu ~ Google Driver Link 2020

Chia sẻ Khóa học Javascript Chuyên Sâu

DOWNLOAD

Bạn sẽ học được:

 • Hiểu rõ scope trong Javascript.
 • Hiểu rõ toán tử trong Javascript.
 • Hiểu rõ Object và Function trong Javascript.
 • Xử dụng thành thạo syntax của ES6.
 • Áp dụng kiến thức Javascript và các framework phổ biến hiện nay.
 • Có thể đọc được các libary nổi tiếng và phổ biến hiện nay như React Native, NodeJS, Mongoose, Mocha.

Nội dung của khóa học:

 1. Khái niệm cơ bản.
 2. Toán tử.
 3. Hàm cũng là object.
 4. this trong Javascript.
 5. Hiểu thêm về hàm.
 6. Hướng đối tượng trong Javascript.
 7. ES6: arrow function Promise, Destructuring, Spread Operator, Symbols, Proxies, Generators.
 8. Functional Programming.
                             DOWNLOAD KHÓA HỌC TẠI ĐÂY


                                           LINK DỰ PHÒNG
#quantriexcel #kynangmoi

No comments:

Post a Comment

Bạn hãy chia sẻ nhận xét ở đây nhé: