Chia sẻ miễn phí Khóa Học Lập trình Webservice Cho Di Động Chuyên Sâu ~ 5GB Google Driver Link 2020 - QUẢN TRỊ EXCEL

QUẢN TRỊ EXCEL

Chào mừng các bạn đến với QuanTriExcel.info - Không gì là Không thể... Về thủ thuật Excel, học lập trình VBA, phần mềm chuyên dụng, kế toán, kĩ năng sống ...

Search This Blog

Sunday, August 2, 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa Học Lập trình Webservice Cho Di Động Chuyên Sâu ~ 5GB Google Driver Link 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa Học Lập trình Webservice Cho Di Động Chuyên Sâu ~ 5GB Google Driver Link 2020

DOWNLOAD PHẦN 1
DOWNLOAD PHẦN 2
Bạn sẽ học được gì
  • Đủ khả năng để lập trình về .net Webservice (SOAP, RESTful).
  • Kiến thức về Microsoft SQL Server.
  • Đủ khả năng để cài đặt cấu hình IIS Webserver.
  • Am hiểu tường tận các kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Di động Android với Webservice.
#quantriexcel #kynangmoi

No comments:

Post a Comment

Bạn hãy chia sẻ nhận xét ở đây nhé: