TỔNG HỢP CÁC KHÓA HỌC EXCEL VÀ TIN HỌC VĂN PHÒNG ONLINE FREE TRÊN QUẢN TRỊ EXCEL - QUẢN TRỊ EXCEL

QUẢN TRỊ EXCEL

Chào mừng các bạn đến với QuanTriExcel.info - Không gì là Không thể... Về thủ thuật Excel, học lập trình VBA, phần mềm chuyên dụng, kế toán, kĩ năng sống ...

Tìm kiếm

TỔNG HỢP CÁC KHÓA HỌC EXCEL VÀ TIN HỌC VĂN PHÒNG ONLINE FREE TRÊN QUẢN TRỊ EXCEL

TỔNG HỢP CÁC KHÓA HỌC EXCEL VÀ TIN HỌC VĂN PHÒNG ONLINE FREE TRÊN QUẢN TRỊ EXCEL
1. 90 Video Thành Thạo Tin Học Văn Phòng Từ A Đến Z: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1jhciHxJ53EFVmha8LIcuXkhOGG2vLDX

2. 50 Video Trở thành chuyên gia báo cáo số liệu với Excel: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1jhciHxJ53F9loJxdWSrPn2ayfcO-FT9

3. 46 Video Khóa học Lập Trình VBA Excel Cho Người Mới: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1jhciHxJ53GW5Vz4MWih0D3cx_ZPw-E5

4. 30 Video KHÓA HỌC LÀM BÁO CÁO TRONG 15 PHÚT VỚI EXCEL PIVOT: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1jhciHxJ53Ea-Q-VDgEujIwdQvPTgF8b
5. 26 VIDEO TỰ TAY VIẾT ỨNG DỤNG TRÊN MICROSOFT EXCEL: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1jhciHxJ53HHdLdGq6gy-XS72v-4o6Lg
6. 60 Video Khóa Học Thành Thạo Excel Qua Giải Đề Thi: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1jhciHxJ53GffHnYFO7xw1t9cDbNE7mI
7. 20 Video  Khóa học online Ứng dụng sơ đồ tư duy: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1jhciHxJ53HWiuLEQLaCCMDeFXT1JMkM

8. 30 Video Khóa học online thành thạo Excel 2010 trong 3h: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1jhciHxJ53G2aVOEMwnIcf2KdZL-kjSJ
9. Khóa học 85 Video chinh phục Excel theo chuẩn MOS: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1jhciHxJ53F-n8UdQbpyw-1F4hlUfvjH
10. 70 Video Giáo trình tự học Word: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1jhciHxJ53GS1IrZQFW3wKN80uGKL_L5

11. Học PowerPoint online qua135 bài QuanTriExcel.info: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1jhciHxJ53F9ELzdidG-ywyo4Y3RYLfj

12. 121 thủ thuật Excel nâng cao: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1jhciHxJ53E2sfDnvObRt4kQX0p4O0nx

No comments:

Post a Comment

Bạn hãy chia sẻ nhận xét ở đây nhé: